Drukuj

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne

 

Zarząd Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” zawiadamia że złożono 3 oferty na remont pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Społecznej – strzelnicy sportowej t.j.:

1.  Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Skowyra, Łętownia 18a,
37-700 Przemyśl

2.  PHU Astrum Solar, Grochowce 221, 37-733 Pikulice

3.  Renowator Paweł Madejowski, Łazy 179b, 37-550 Radymno

Zgodnie z oceną przetargu do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3 Firmy Renowator Paweł Madejowski, Łazy 179b, 37-550 Radymno

 

Dziękujemy pozostałym firmą za udział w ogłoszonym przetargu.