Cele klubu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 15 Sierpień 2008 10:34
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób niepełnosprawnych narządu wzroku. Przemyski Klub "PODKARPACIE" działa na terenie województwa podkarpackiego. Członkiem Klubu może być osoba niewidoma i słabowidząca zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby nie spełniające powyższych wymagań. Do klubu mogą przystąpić osoby niezależnie od wieku. Klub współpracuje również osobami nie zrzeszonymi a chętnymi do uprawiania sportu i turystyki. Dodatkowe informację dotyczącą pracy i możliwości uprawiania sportu dostępnego dla osób z dysfunkcją wzroku uzyskać można telefonicznie lub bezpośrednich kontaktach pod adresami wymienionymi na stronie internetowej.