KOMUNIKAT MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BIATHLONIE LETNIM 08 – 11.06.2022 r. Przemyśl Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 27 Kwiecień 2022 11:40

KOMUNIKAT
MISTRZOSTW POLSKI OSÓB
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W BIATHLONIE LETNIM

08 – 11.06.2022 r. Przemyśl


 ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”, ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

 

KOORDYNATOR  ZAWODÓW:
Stanisław Sęk
telefon: 605 442 715; e-mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody zostaną rozegrane w dniach 08
 – 11.06.2022 r. w Przemyślu.
Odprawa techniczna 08.06.2022 r. o godz. 20:00.
Miejsce zawodów:
 Stadion lekkoatletyczny w Przemyślu
Miejsce zakwaterowania: Hotel ”Albatros”, ul. Ofiar Katynia 26, www.albatros.przemysl.pl

Dojazd z dworca PKP i PKS autobusami MZK numery: 20 i 12 z ulicy Dworskiego (100 m od dworca). Wysiąść należy na końcowym przystanku -  pętla autobusowa przy Zakładach Płyt Pilśniowych FIBRIS i przejść do hotelu (200 metrów).

Autobus 20 – kierunek: Rożubowice, zatrzymuje się przy hotelu.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Stanisław Sęk e mailem:  

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nie przekraczalnym terminie do 20.05.2022r.

W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. pesel, stopień niepełnosprawności i nazwę klubu zawodnika oraz orientacyjną godzinę przyjazdu do Przemyśla. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie umieszczona na stronie internetowej ZKF „OLIMP” w dniu 24.05.2022 r.

 

ZASADY  FINANSOWANIA:
Koszty uczestnictwa w zawodach ponosi organizator oraz zgłaszające Kluby.
Uczestnik ponosi opłatę udziału w zawodach w wysokości: 75.  Młodzież nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą
 opłaty. Odpłatność od pozostałych zawodników przyjmowana będzie gotówką w czasie odprawy technicznej. Istnieje możliwość wpłaty na rachunek bankowy ZKF „Olimp” 
42 1090 1030 0000 0001 0794 6672

 

CEL:

1.Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni  Polski  na rok 2022/2023 w każdej kategorii.

2. Zwiększenie integracji społecznej uczestników.

3. Rehabilitacja społeczna, poznanie walorów turystycznych Przemyśla i okolic.

4. Krzewienie rywalizacji w duchu fair play.

5. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników poprzez podniesienie rankingu indywidualnego w biathlonie.

6. Propagowanie biathlonu jako Paraolimpijskiej dyscypliny sportu, dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

7.  Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

 

UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku

Młodzież do lat 16 uczestniczyć może na podstawie decyzji lekarskiej o posiadanej niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu wzroku

Każdy zawodnik posiadać musi strój sportowy oraz  aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania biathlonu.
W przypadku braku zaświadczenia, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Niezbędna będzie kserokopia orzeczenia / decyzji oraz zaświadczenie lekarskie o możliwości uprawiania biathlonu do przedłożenia u koordynatora na odprawie technicznej.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem obowiązującym na zawodach dla osób niepełnosprawnych w biathlonie letnim.

Zawody zostaną rozegrane w kategorii: senior, seniorka, junior, juniorka, młodzik  oraz młodziczka  na dystansie sprint i bieg indywidualny.
            Sprint:
 3 biegi + 2 strzelania z broni biathlonowej.
            Bieg indywidualny: 5 biegów + 4 strzelania.
Zawodnik B1 startuje w goglach z asystentem, a od uzyskanego wyniku  odlicza się bonifikatę.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenie kategorii w przypadku zbyt małej ilości zawodników.

NAGRODY:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale i upominki rzeczowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.

Bezpośrednio po zakończeniu MP w biathlonie odbędzie się Ogólnopolski Turniej w Biathlonie Letnim Niewidomych i Słabowidzących o „Puchar Podkarpacia” na który serdecznie zaprasza organizator tj. Przemyski Klub „Podkarpacie”

 

KOORDYNATOR:
Stanisław Sęk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2022 11:47