Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika podczas korzystania z serwisu, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika, lub użytkownika.
Start Historia klubu
PDF Drukuj Email

Jak ten czas szybko leci

- czyli refleksje snute nad ulotnością czasu w kontekście obchodów 20-lecia środowiskowego PKSiRNiS „Podkarpacie

 

 

 

- 1951 r. Przemyśl - z inicjatywy takich niewidomych jak: Stanisław Szymański, Edward Wencel, Sztajmec czy Korba powstaje - pierwsze w województwie rzeszowskim -  Kolo PZN w Przemyślu. Pierwszym przewodniczącym tegoż Koła  był Stanisław Szymański. Z ich inicjatywy w maju 1953 roku powstaje Spółdzielnia Niewidomych „Start w Przemyślu w strukturach, których utworzono  Koło Sportowe. Trudno określić dokładną datę powstania tego Koła wiemy że współpracowało w Zrzeszeniem Sportowym Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Organizacja ta była poprzednikiem obecnego Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie

- 15.03.1994 r. - utworzono i zarejestrowano Stowarzyszenie pod nazwą: „Przemyski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Pracowników Spółdzielni Niewidomych oraz Osób Niepełnosprawnych „Start” w Przemyślu. W 1996 r. Klub otrzymał osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sportowych. Pierwszy Zarząd Klubu oraz Komitet Założycielski tworzyli: Stanisław Brotoń (†), Dorota Jabłczyk, Artur Lary, Stanisław Mazur, Artur Ossoliński, Alicja Rydel, Stanisław Sęk, Zygmunt Smolak (†), Daniel Sobecki.

W 1999 r. uległa zmianie nazwa Klubu na: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących.

W dniu 21.02.2004 r. zmienia ponownie nazwę na obecnie stosowaną tj. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”.

Klub -  w myśl statutu – swoją działalnością obejmuje środowisko niewidomych całego Podkarpacia, którzy uprawiają  sport w wielu sekcjach. Klub współpracuje z założonym w 1991 r. ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.

Obecnie Prezesem organizacji jest Piotr Dukaczewski - wielokrotny Mistrz Polski, Mistrz Europy oraz dwukrotny Wicemistrz Świata w szachach. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu wśród niewidomych i słabowidzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.  Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i zrzesza obecnie ponad 4000 członków w 39 jednostkach terenowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju. W każdym Klubie zrzeszonym w „Cross” działają sekcje sportowe, w których odbywają się zajęcia i treningi, podczas których pod okiem instruktorów i trenerów zawodnicy podnoszą swoje kwalifikacje, by najlepsi z nich mogli następnie reprezentować swoje Kluby na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Stowarzyszenie rozwija i promuje następujące dyscypliny: szachy, warcaby, brydż, kręgle, bowling, biegi, showdown, piłkę nożną, wioślarstwo, kajakarstwo, taniec, narciarstwo. W większości dyscyplin, organizowane są rozgrywki eliminacyjne, półfinały, do finałów Mistrzostw Polski włącznie. Ponadto, Stowarzyszenie CROSS organizuje różnego rodzaju szkolenia, które mają na celu aktywizację zawodową, integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych.

 - w 1994 r.  PKSiRNiS „Podkarpacie” wchodzi w skład SKFSiTNiS CROSS  stając się jednym z 39 Klubów działających na terytorium naszego państwa.

          Działalność Stowarzyszenia „Cross” finansowana jest głównie ze środków pochodzących z MENiS,  PFRON-u  oraz składek członkowskich.         

          Najważniejszym elementem działalności jest praca w Klubach, gdzie w sekcjach sportowych organizuje się regularne zajęcia i treningi.

Przemyski Klub „Podkarpacie” od 2003 r. współpracuje również z powstałym w tym roku Związkiem Kultury Fizycznej „OLIMP”. Związek rozwija takie dyscypliny jak Strzelectwo laserowe i pneumatyczne, biathlon, tiathlon oraz przyjęte od „Cross” kolarstwo tandemowe. Prezesem ZKF „Olimp” jest Piotr Łożyński.

Najlepsi zawodnicy „Crossu” i „Olimpu” reprezentują środowisko polskich niewidomych sportowców na  międzynarodowych zawodach w tym również na Paraolimpiadzie.

 

Powróćmy do starych kronik i utrwalonej w nich historii

      

          Przeglądając grube Kroniki Klubu ich studiowanie rozpoczynamy od wycinków prasowych z lat 50-tych. PKSiRONiS jest kontynuatorem sportowych osiągnięć Koła Sportowego Spółdzielni Niewidomych „Start” w Przemyślu. W latach 1953 – 1994 jak wskazują zgromadzone pamiątki, dyplomy i puchary oraz wspomnienia działaczy – w przemyskim sporcie królowały takie dyscypliny sportu jak: lekkoatletyka, pływanie, kajakarstwo, szachy warcaby sześćdziesięcioczteropolowe, tenis stołowy, łucznictwo, kajakarstwo, lekkoatletyka i turystyka kwalifikowana. Największe osiągnięcia sportowe przypadają na lata 70-te i 80-te ub. stulecia. W tamtych latach przemyscy zawodnicy często stawali na najwyższym podium imprez rozgrywanych w Polsce i Europie. Koło Sportowe „Start” zrzeszało nie tylko niewidomych i słabowidzących, ale też osoby o innej niepełnosprawności i pełnosprawne. W drugiej połowie lat 80-tych i na początku lat 90-tych na wskutek zmian organizacyjnych  w sporcie oraz malejącym środkom finansowym, jakie przeznaczano na sport następuje osłabienie rozwoju sportu niepełnosprawnych na terenie Przemyśla i woj. rzeszowskiego. W końcu uległo rozwiązaniu Koło „Start” przy Spółdzielni Niewidomych w Przemyślu. Jednak tlący się płomyk sportu w sercach przemyskich działaczy nie zgasł. W 1994 r. utworzono i zarejestrowano Stowarzyszenie pod nazwą: „Przemyski Klub Kultury Fizycznej i Turystyki Pracowników Spółdzielni Niewidomych oraz Osób Niepełnosprawnych „Start”  w Przemyślu. W 1996 r. Klub otrzymał osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sportowych. W 1999 r. uległa zmianie nazwa na Klubu na: „Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących”.

21.02.2004r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu zmieniono nazwę na obecną: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”. W tym roku również Klub otrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2000 roku – tj. w roku założenia Kroniki – działały takie sekcje  jak: warcabowa 100 – polowa, szachowa, turystyczno – tandemowa, tenisa stołowego.

          Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, kultury, przeciwdziałanie patologii społecznej, prowadzenie ośrodków wsparcia, szkoleń specjalistycznych, edukacji, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez integrację w środowisku osób  niepełnosprawnością narządu wzroku. Przemyski Klub "PODKARPACIE" działa na terenie województwa podkarpackiego. Członkiem Klubu może być osoba niewidoma i słabowidząca zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby nie spełniające powyższych wymagań. Do klubu mogą przystąpić osoby niezależnie od wieku. Klub współpracuje również osobami nie zrzeszonymi, a chętnymi do uprawiania sportu i turystyki. Dodatkowe informację dotyczącą pracy i możliwości uprawiania sportu dostępnego dla osób z dysfunkcją wzroku uzyskać można telefonicznie lub bezpośrednich kontaktach pod adresami wymienionymi na stronie internetowej www.podkarpacie-przemysl.org.pl.

          W ostatnich latach na statutową działalność Zarząd Klubu  środki pozyskiwał głównie poprzez konkursy grantowe, „CROSS”, ZKF „Olimp”, z Podkarpackiego Oddziału PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa przemyskiego i krośnieńskiego, Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Krośnie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, PCPR i MOPR z województwa podkarpackiego oraz od wielu bezimiennych sponsorów i ludzi dobrej woli, którym rozwój sportu i kultury niewidomych nie jest obojętny.

          Wydaje się, że kolejni prezesi SN „Start” byli zwolennikami hasła: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, gdyż wszyscy w swoich działaniach wspierali rozwój Klubu dopatrując się w tym tylko samych plusów, gdyż wspieranie czynnej rehabilitacji niewątpliwie przekładało się na wyniki produkcyjne i finansowe firmy, więc były z tego tytułu same korzyści.

          Podsumowując ten czas warto przytoczyć dziś takie nazwiska, jak: Prezesi SN Start - Zbigniew Żuromski, Jan Gawlik, Andrzej Obszarny, Działacze Klubu – Wilhelm Dańczak (†), Krystyna Mazur, Stanisław Mazur, Daniel Rusin, Franciszek Mazur, Jerzy Andrejko,  Krystyna Myśliwiec.

Co nieco o ostatnim dwudziestoleciu

          Powstanie w 1994 r., działalność i sukcesy nowopowstałego i zarejestrowanego Stowarzyszenia pod nazwą: „Przemyski Klub Kultury Fizycznej i Turystyki Pracowników Spółdzielni Niewidomych oraz Osób Niepełnosprawnych „Start” w Przemyślu, to niekwestionowane dzieło - i od początku zaistnienia – „oczko w głowie” prezesa Stanisława Sęka – od wielu lat czynnego działacza środowiskowego sportu, człowieka z pasją, członka władz naczelnych CROSS, i ZKF OLIMP który za swoją kilkudziesięcioletnią aktywność wielokrotnie był doceniany środowiskowymi, jak i państwowymi odznaczeniami. W roku 2013 został odznaczony złotym Krzyżem zasługi przez Prezydenta Polski.

Zawodnicy Klubu w omawianym okresie brali udział w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz w sportowych imprezach integracyjnych.

 Pierwszej siedzibie Przemyskiego Klubu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II  12 prowadzono szkolenia i treningi sportowe. W roku 2005 Klub uzyskał stałe łącze internetowe do Ośrodka, co pozwoliło na prowadzenie szkoleń sportowych z osobami, które mają problemy z przychodzeniem do Klubu. Dostęp do Internetu umożliwił wymianę treningową pomiędzy zawodnikami w terenie i udzielanie konsultacji instruktorskich. Ponadto były wypożyczane książki i czasopisma znajdujące się w punkcie bibliotecznym nagrane na kasetach magnetofonowych, wydawane brajlem, powiększonym druku i na dyskietkach.

W roku 2006 z powodu sprzedaży budynku. w którym mieściło się biuro Klubu przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Klub musiał przenieść swoją działalność do budynku przy ulicy Katedralnej 3a. Lokal ten był zbyt mały do prowadzonej działalności. Zarząd podjął starania u Prezydenta Miasta Przemyśla o przydział dodatkowego lokalu.

W roku 2007 Klub otrzymał do remontu lokal o dogodnej lokalizacji w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 20 , który został w lutym 2012 r. powiększony o lokal sąsiedni. Połączenie lokalu pozwoliło na stworzenie dobrych warunków do prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Klubu w Przemyślu w jednym miejscu. Klub zrezygnował z lokalu przy ulicy Katedralnej 3a. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych obecnie w 2014 roku w Ośrodku prowadzone są takie zajęcia jak: szachowe, warcaby stupolowych, showdawna, wioślarstwa halowego, strzelectwa laserowego i pneumatycznego oraz szkolenia w obsłudze komputera z oprogramowaniem specjalistycznym, zajęcia kulturalno-edukacyjne i rehabilitacji społecznej. W Przemyślu prowadzone są również treningi w kręglach-bowlingu, kolarstwie tandemowym i narciarstwie. Poza Ośrodkiem Klub prowadzi zajęcia sportowe w Rzeszowie - pływania, kręgli bowlingu, warcabowe, w okresie czerwiec –sierpień kajakarstwo. W Jaśle prowadzone są zajęcia -warcabowe, strzelectwa laserowego, brydżu sportowym natomiast w Krośnie w strzelectwie pneumatycznym.

Największymi osiągnięciami w 20-leciu Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” były osiągnięcia indywidualne zawodników, którzy zdobyli Indywidualne Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym (Krzysztof Paszyna, Adam Kielar), strzelectwie laserowym (Jerzy Sypień), warcabach stupolowych niewidomych i słabowidzących (Zofia Zywar, Iwona Flak,  Stanisław Mazur, Andrzej Jagieła) oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski w strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, warcabach stupolowych, halowej piłce nożnej.

          Śmiało można stwierdzić, że podkarpaccy niewidomi i słabowidzący mają się czym pochwalić. Jest to na pewno zasługa zawodników,  którzy podjęli trud samo rehabilitacji i przełamywania bariery lęku i  izolacji. Jest to również niepodważalna zasługa instruktorów, Ministerstwa Edukacji i Sportu, Podkarpackiego Oddziału PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Przemyskiego, Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  oraz wielu bezimiennych sponsorów i ludzi dobrej woli, którym rozwój sportu i kultury niewidomych nie jest obojętny   co jeszcze raz z mocą podkreśla Stanisław Sęk dodając: „za to składamy gorące podziękowania”.

 

Priorytety Zarządu Klubu to:

- podejmować działania w celu zwiększenia liczby członków i  działaczy Klubu

- uaktywniać dzieci i młodzieży w uprawnianiu sportu i w pracach na rzecz Klubu.                                          

- tworzyć w terenie grupy sportowe skupiające zawodników z terenu, w którym jest największa liczba członków mieszkająca poza Przemyślem

- dążyć do rozwoju nowych sekcji,

- dążyć do utworzenia stałej siedziby Klubu z dobrze wyposażoną salą do treningów i szkoleń dla osób chętnych do uprawiania sportu  

- czynić dalsze starania do pozyskania środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową Klubu.

- podejmować starania o zabezpieczenie instruktorów do szkolenia  zawodników w nowych dyscyplinach zainicjowanych przez Klub

- rozwijać – w miarę możliwości – działalność kulturalną i szkoleniową podnoszącą wiedzę ogólną i specjalistyczną członków Klubu.

 

          Niekwestionowaną wizytówką - dla laików i zainteresowanych źródłem informacji, czy inaczej: tubą informacyjną - jest Ich Strona Internetowa !!!

 

www.podkarpacie-przemysl.org.pl

 

          Śledząc ją dowiesz się co aktualnie oferuje Podkarpackim niewidomym i słabowidzącym Przemyski Klub „Podkarpacie”

          Odwiedzając ją być może będziesz 567000 lub dalszym ODWIEDZAJĄCYM Ich witrynę!

          W dwudziestoleciu PKSiRNiS „Podkarpacie” zdarzył się i taki rarytas:

 

                        DYTYRAMB

na cześć działacza PKSiRNiS „Podkarpacie”

 

Przemyski Klub sportowy – jak każdy o tym wie –

Zorganizował nam Turniej w szachach i strzelectwie.

Zawodnicy w skupieniu partie rozgrywali

Pan Wilhelm i pan Piotr sprawiedliwie sędziowali,

A strzelectwo proszę Państwa, to nie taka prosta rzecz;

Ten najwyższy właśnie sygnał jakoś znikał – no cóż, lecz,

By w „dziesiątki” każdy trafiał sędzia Daniel nas kierował

I w najwyższe właśnie pola  każdy trafić usiłował.

No, a sędzia Zbyszek wszystkie punkty zapisywał,

Aby dzisiaj nam oznajmić, kto zawody te wygrywa.

Wszyscy naszym organizatorom serdecznie dziękujemy,

Turniej w Ośrodku „Dukat”  miło  wspominać  będziemy…

 

 

Aktualnie

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Statystyki

Użytkowników : 13
Pozycje : 957
Zasoby : 8
Odsłon : 5335583

Autor strony i administrator: Adam Paluch www.adasko.ovh.org. Administrator: Piotr Sęk